ScanCPT 5.0

Program ScanCPT służy do automatycznego odczytu wartości liczbowych oporu stożka sondy qc bezpośrednio z wykresu sondowania do Excela.

  • Program umożliwia automatyczny odczyt wartości liczbowych sondowania CPT bezpośrednio z pliku PDF oraz innych plików graficznych (PNG, JPG, BMP, GIF).
  • Po kliknięciu na krzywą sondowania następuje całkowicie automatyczny odczyt wartości liczbowych, które zapisywane są bezpośrednio do Excela.
  • Odczytane z wykresu sondowania opory stożka sondy qc są wartościami rzeczywistymi, co umożliwia wykonanie obliczeń nośności i osiadania pala bez konieczności uśredniania parametrów gruntu.

Zakres obliczeń

  • automatyczny odczyt wartości liczbowych sondowania bezpośrednio z pliku PDF
  • edycja odczytanych wartości (dodawanie, przesuwanie, usuwanie punktów) za pomocą interfejsu graficznego
  • zapis wartości liczbowych oporu stożka sondy qc do Excela
  • wyznaczanie wytrzymałości gruntu spoistego na ścinanie

1. Otwarcie pliku sondowania i wyskalowanie wykresu poprzez wskazanie charakterystycznej wartości qc i Z

2. Podział podłoża gruntowego na warstwy spoiste i niespoiste z wykorzystaniem interfejsu graficznego

3. Automatyczny odczyt warości liczbowych oporu stożka sondy qc po kliknięciu na krzywą sondowania

4. Zapis odczytanych wartości liczbowych do Excela oraz określenie wytrzymałości gruntu spoistego na ścinanie

Facebook LinkedIn